08 maart 2022

Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

Op de plek in Enschede waar vroeger dagelijks de Tubantia van de persen rolde, is door vrijvallende gebouwen een kans ontstaan het gebied te transformeren om daarmee een nieuw stuk stad te creëren. Een stuk stad, gelegen direct aan de Singelring op loop- en fietsafstand van talrijke voorzieningen op het gebied van onderwijs, cultuur en ontspanning. De potentie van de locatie wordt door de gemeente en marktpartijen al langer onderkend, maar tot dusverre heeft dit nog niet geleid tot een succesvolle planontwikkeling. BPD, Koopmans en de gemeente hebben de handen ineen hebben geslagen en samen met de andere betrokken eigenaren in het gebied een ambitieuze en vernieuwende Ontwikkelvisie hebben opgesteld.

Unieke kans voor Enschede
In de afgelopen jaren is Enschede onbetwist uitgegroeid als het stedelijk hart van Twente. De gemeente en haar partners werken aan een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven. Op veel terreinen doet de stad het goed. Om dat vast te houden en verder te versterken blijft Enschede continu werken aan de aantrekkelijke voorzieningen, woningen en werklocaties voor de huidige en nieuwe inwoners. Als universiteitsstad met ook een Hogeschool verliest de stad ten opzichte van vergelijkbare steden nog te veel talent aan andere regio’s. Talent dat nu en in de toekomst nodig is voor de lokale arbeidsmarkt. Om als stad (nog) aantrekkelijker te worden, wordt op tal van terreinen aan het gewenste aanbod gewerkt. Aanbod op het gebied van retail, horeca, cultuur en evenementen, openbare ruimte, werklocaties en woningen. De ontwikkeling Cromhoff kan een belangrijke bijdrage leveren aan de aantrekkelijke stad Enschede.

We zijn al begonnen
Wij werken in opdracht van de gemeente samen met de marktpartijen aan het uitwerken van de Ontwikkelvisie in ruimtelijke plannen en procedures, de samenwerkingsafspraken met de marktpartijen en de activering van het gebied. Anders dan in een traditioneel proces is de ontwikkeling van het gebied al gestart voordat alles is uitgewerkt en alle procedures doorlopen zijn. ‘We willen de plek nu al op de kaart zetten, de stad kennis laten maken met deze unieke plek om te wonen, te werken en te genieten. Dat doen we met tijdelijk gebruik van oude industriële bebouwing, culturele en andere evenementen en door het gebied toegankelijk te maken voor bezoekers’, aldus onze projectmanager Jeroen Wolbrink.

Actueel

  • Nieuws
  • Projecten

07 februari 2024

 

Voorontwerp sportcentrum Borne gepresenteerd!

Lees verder

09 augustus 2023

 

Jeroen Wolbrink in Trouw: participatie bij aardgasvrij?

Lees verder

Project

Sport- en kindcentrum ’t Wooldrik

Lees verder

20 september 2022

 

Excursie Industriepark Kleefse Waard

Lees verder

25 juli 2022

 

De lessen van Bensdorp Bussum

Lees verder

Project

Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

Lees verder

Project

Sport- en kindcentrum ’t Wooldrik

Lees verder

Project

Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

Lees verder

Project

Door pragmatische aanpak binnen een jaar definitief ontwerp klaar

Lees verder

Project

Herontwikkeling bedrijfsterrein Bussum

Lees verder

Project

Proeftuin Aardgasvrij Enschede

Lees verder

Project

Samenwerking Teesinkbos Boekelo

Lees verder

Lees verder