11 juni 2019

Transformatie Stationsgebied Naarden-Bussum

Letterlijke ruimte betekent ruimte voor ambities

Het stationsgebied Naarden-Bussum heeft één van de mooiste stationsgebouwen van Nederland. Een Provinciaal Monument in kubistisch-expressionistische bouwstijl op een unieke plek. Dicht bij het centrum van Bussum en Naarden Vestiging en grenzend aan de lommerrijke villawijk Het Spiegel. De directe omgeving van het station kent ook grote uitdagingen: de openbare ruimte is verrommeld, het fietsparkeren rondom het station is slecht georganiseerd en initiatieven voor nieuwe stedelijke functies rondom het station komen nog niet van de grond. Met de recente aanpassingen aan het spoor, waaronder het verwijderen van drie sporen bij het station, zijn nieuwe mogelijkheden ontstaan. De gemeente Gooise Meren grijpt deze kans aan om een gebiedsvisie voor het stationsgebied op te stellen. De Stadsregisseur krijgt de taak dat proces vorm te geven en te begeleiden.

Intensief participatieproces
De gemeente werkt aan een integrale ontwikkelingsvisie voor het Stationsgebied. Tijdens een startbijeenkomst heeft wethouder Jorrit Eijbersen de aftrap gegeven voor een intensief participatieproces. Jeroen Wolbrink voert verkennende gesprekken met de stakeholders uit het gebied. Samen met het team van de gemeente stimuleert hij de verbinding tussen de verschillende partijen om optimaal gebruik te maken van de kennis en energie in het gebied. De uitkomsten van het participatieproces vormen waardevolle input voor de gebiedsvisie, de basis voor de transformatie en voor de invulling van concrete projecten. Samen met betrokken omwonenden en ondernemers is een prachtig plan gemaakt. De gemeenteraad van Gooise Meren heeft zich unaniem achter het plan geschaard en de voorbereidingen voor de uitvoering zijn gestart.

Verbinding
De Stadsregisseur ondersteunt de gemeente met procesmanagement en omgevingsmanagement bij de herontwikkeling van dit gebied. We brengen partijen in beweging, tonen initiatief, enthousiasmeren, verleiden en overtuigen. Onze belangrijkste bijdrage is de verbinding en de inzet van kennis en kunde. En we zijn het gezicht naar buiten.

Actueel

  • Nieuws
  • Projecten

07 februari 2024

 

Voorontwerp sportcentrum Borne gepresenteerd!

Lees verder

09 augustus 2023

 

Jeroen Wolbrink in Trouw: participatie bij aardgasvrij?

Lees verder

Project

Sport- en kindcentrum ’t Wooldrik

Lees verder

20 september 2022

 

Excursie Industriepark Kleefse Waard

Lees verder

25 juli 2022

 

De lessen van Bensdorp Bussum

Lees verder

Project

Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

Lees verder

Project

Sport- en kindcentrum ’t Wooldrik

Lees verder

Project

Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

Lees verder

Project

Door pragmatische aanpak binnen een jaar definitief ontwerp klaar

Lees verder

Project

Herontwikkeling bedrijfsterrein Bussum

Lees verder

Project

Proeftuin Aardgasvrij Enschede

Lees verder

Project

Samenwerking Teesinkbos Boekelo

Lees verder

Lees verder