11 juni 2019

Omgevingsmanagement regionaal bedrijventerrein H2O

De gemeenten Hattem, Heerde en Oldebroek werken aan de ontwikkeling van een (boven)regionaal bedrijvenpark H2O. Voor een goede bereikbaarheid van het bedrijvenpark en het verbeteren van de leefbaarheid is een goede aansluiting op de A28 nodig. De op H2O gevestigde bedrijven moeten nu nog dwars door Wezep of Hattemerbroek om de snelweg op te kunnen.

In september 2018 stelde de raad van de gemeente Oldebroek het bestemmingsplan ‘Aansluiting A28’ vast. Het plan maakt een rechtstreekse aansluiting op de A28 en een nieuwe verbindingsweg mogelijk.

Gertjan Broekhuis van De Stadsregisseur was in de periode 2017-2018 vanuit de gemeente Oldebroek omgevingsmanager van dit project. Een project dat zich kenmerkt door een kritische omgeving en een zéér complexe akoestische situatie veroorzaakt door een ligging tussen twee rijkswegen (A28 en A50), Lelystad Airport, een spoorlijn en schietterreinen van defensie.

“Tijdens bewonersbijeenkomsten hebben wij goed naar de omgeving geluisterd. Wij hebben aanvullend akoestisch onderzoek laten uitvoeren en bezwaren kunnen wegnemen. Dit koste ons bijna een jaar extra, maar uiteindelijk is het bestemmingsplan unaniem door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan is inmiddels onherroepelijk. Een zeldzaamheid bij complexe ruimtelijke projecten”, aldus Gertjan.

Voor de realisatiefase treedt de provincie Gelderland op als opdrachtgever en draagt zorg voor de planvoorbereiding en aanbesteding. Gertjan wordt door de provincie ingehuurd als omgevingsmanager en maakt deel uit van het IPM-team.

Actueel

  • Nieuws
  • Projecten

11 juni 2019

 

Een logo dat net zo dynamisch is als de stad

Lees verder

Project

Transformatie industrieel erfgoed ‘Bensdorp’ in Bussum

Lees verder

Project

Omgevingsmanagement regionaal bedrijventerrein H2O

Lees verder

Project

Gebiedsontwikkeling stationsgebied Naarden-Bussum

Lees verder

11 juni 2019

 

Samenwerken in onze nieuwe REGIEKAMER in Deventer

Lees verder

Project

Organische gebiedsontwikkeling in ‘De Nieuwe Stad’ Amersfoort

Lees verder

Project

Transformatie industrieel erfgoed ‘Bensdorp’ in Bussum

Lees verder

Project

Omgevingsmanagement regionaal bedrijventerrein H2O

Lees verder

Project

Gebiedsontwikkeling stationsgebied Naarden-Bussum

Lees verder

Project

Organische gebiedsontwikkeling in ‘De Nieuwe Stad’ Amersfoort

Lees verder

Project

Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): bibliotheek wordt boekhuis in Amersfoort

Lees verder