Bezig met laden...

Daadkrachtige adviseurs bij stedelijke ontwikkelingen

Wilt u grip krijgen op uw stedelijke ontwikkeling?

Zoekt u een aanjager voor een gebiedsontwikkeling?

Wilt u een vastgelopen proces nieuw leven inblazen?

Zoekt u een pragmatische projectleider met doorzettingsvermogen?

Wilt u sparren over een passende ontwikkelstrategie?

De Stadsregisseur maakt stedelijke ontwikkeling behapbaar. Wij regisseren uw projecten. We zetten onze visie, kennis en ervaring in om uw plannen en de samenwerking met stakeholders te verbeteren. En we leveren snel resultaat. Zodat u uw beloftes kunt waarmaken. Met tevreden bewoners, ondernemers, bezoekers en gebruikers tot gevolg. Een mooi project voor de stad en een mooi proces voor uw team. Samen krijgen we het voor elkaar.

Wat wij doen

De uitdaging

 • Stad in beweging
 • Denken in kansen
 • Focus

Dynamisch samen leven
De stad staat voor grote uitdagingen. En daarmee staat u voor grote uitdagingen. Zo is er een tekort aan woningen en sluit het aanbod niet aan bij de vraag. Er is een schreeuwende behoefte aan nieuwe, betaalbare woonvormen. Uitbreiding aan de rand van de stad is echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Dus welke bedrijventerreinen of oude fabriekslocaties zijn rijp voor transformatie? Welk leegstaand maatschappelijk vastgoed kunt u herontwikkelen? Welke plekken lenen zich voor binnenstedelijke ontwikkelingen en verdichting?

De Stadsregisseur vindt niet alleen creatieve oplossingen, ze zijn ook nog eens uitvoerbaar. Dat komt omdat deze oplossingen de belangen van verschillende partijen dienen en dus een breed draagvlak kennen.

Robert Jan Sliepdirecteur Woonbedrijf Dudok Wonen

Daarnaast heeft u te maken met winkelgebieden in transitie, de groene stad, energietransitie, verduurzamingsopgaven, veranderde mobiliteit, hittestress, de inclusieve samenleving… Bij al dit soort opgaven zijn de belangen groot en divers. Hoe krijgt u al die belangen in balans en hoe houdt u daarbij de stad gezond en leefbaar, aantrekkelijk en bereikbaar voor bewoners, bedrijven en bezoekers? Door samen met De Stadsregisseur te denken in kansen.

Samen kansen grijpen
Actuele trends en ontwikkelingen bieden volop kansen voor nieuwe oplossingen. Denk aan flexibiliteit in toekomstig gebruik en verduurzaming van woningen, kantoren en bedrijfsruimtes. Denk aan het delen en gebruiken van elektrische vervoersmiddelen. Denken in kansen is kansen zien. En op een creatieve manier mogelijkheden onderzoeken. Zonder op iemands tenen te staan of een bedreiging te vormen voor het bestaande. Maar juist door draagvlak te creëren en samen kansen te grijpen. Zo’n benadering vraagt om regie.

De Stadsregisseur gaat resultaatgericht te werk zonder daarbij de diverse belangen van betrokkenen uit het oog te verliezen.

Roel Kosterwethouder Ruimtelijke Ordening en Financiën, gemeente Twenterand

De Stadsregisseur ondersteunt met veelzijdige, communicatief sterke regisseurs. Met deskundige denkers en doortastende organisatoren. Die belangen bij elkaar brengen, teams aansturen, samenwerking faciliteren, problemen onorthodox oplossen en mensen verbinden.

Wij kunnen alles
Op het gebied van stedelijke ontwikkeling, wel te verstaan. Wij richten ons met De Stadsregisseur als enig adviesbureau in Nederland puur en alleen op ruimtelijke opgaven in en om de stad. Deze focus maakt ons herkenbaar. En sterk. We zijn inhoudelijk vakbekwaam, weten wat er nodig is in de toekomstige stad. We zijn handige jongens (en meisjes) in communicatie en niet onbelangrijk in het debat dat zich afspeelt op de grens van politieke ambitie, bestuurlijke visie en de wens tot uitvoering. We zijn pro-actief en resultaatgericht; die ontwikkeling gaat er komen! En we zijn energiek en bevlogen; we houden van de stad, ook van úw stad. Met onze kennis, ervaring, overtuigingskracht en ons enthousiasme ondersteunen we u bij het in gang zetten en in gang houden van de trein. Tot het eindpunt.

Wat wij doen

 • Projectleiding
 • Omgevingsmanagement
 • Advies

Van initiatief tot eindresultaat
Kort gezegd, wij zijn erg goed in het aanjagen van ruimtelijke projecten in en om de stad. Een vuurtje aanwakkeren, dat is wat wij doen. Stimuleren, organiseren, opporren, aanzetten, voortstuwen, aanpoten, duwen, uitvragen, doorredeneren, glad strijken, peilen, inzicht geven, verhalen vertellen, luisteren en argumenteren. We kennen de politieke arena en voegen energie, deskundigheid, overtuiging en daadkracht toe aan uw team. Zodat de processen vlot verlopen en het resultaat op korte termijn wordt bereikt. Je zou het ook projectleiding kunnen noemen.

De Stadsregisseur speelt tussen de linies. Ze vinden altijd nieuwe wegen om tot een resultaat te komen. Zij hebben de gemeente door een lastige projectfase geleid met kennis van zaken en het vermogen om partijen met elkaar te verbinden.

Johan Boelhouwersafdelingsmanager Stad en Ontwikkeling, gemeente Amersfoort

We ondersteunen gemeenten en woningbouwcorporaties bij projecten voor woningbouw en bij de (her)ontwikkeling van maatschappelijk vastgoed. Van initiatief en planvorming. Tot uitvoering en oplevering. We maken een stakeholdersanalyse en een helder plan van aanpak (wij noemen dat een strijdplan met marsroute), en stellen een strak opgezette projectorganisatie samen. We onderhandelen en regelen, we bellen en stemmen af.

Kortom, we zorgen dat processen gaan stromen, dat er daadwerkelijk beweging komt in het project. Of het nou een complexe transformatie van plaatselijke fabriekspercelen betreft, een inbreidingslocatie, versnelling van woningbouwprojecten, de bouw van maatschappelijk vastgoed of een hele wijk in een gebiedsontwikkeling.

We voeren opdrachten uit bij u ‘in huis’. Zo houden we de lijnen kort en houdt u grip op de ontwikkelingen. Precies waarvoor u belde.

Samen vinden we oplossingen
Stakeholders hebben – de een wat meer dan de ander – directe invloed op ruimtelijke projecten. We starten daarom met een stakeholdersanalyse. In dit dynamische werkdocument brengen we in kaart met wie te maken hebben. Bewoners, omwonenden, bezoekers, gebruikers, passanten, ondernemers, maatschappelijke organisaties, politieke kleuren en ambtelijke bestuurders; ieder die een belang heeft bij het project, krijgt een plekje. Iedereen krijgt aandacht, ruimte en tijd. Wij maken zichtbaar welke belangen en wensen zij hebben en hoe wij hen het beste kunnen bereiken, letterlijk en figuurlijk. Participatie is daarbij voor ons vanzelfsprekend.

De omgevingsmanager voor het project H2O Wezep Noord ontlast mij op alle facetten. Hij neemt het initiatief, verzorgt de contacten met stakeholders en is duidelijk is zijn communicatie.

Ben van Ginkelprojectmanager, provincie Gelderland

We brengen iedereen bij elkaar
Al deze partijen betrekken we vervolgens bij het project en informeren we op het juiste moment op de juiste wijze. In de praktijk blijkt ‘iedereen bij elkaar brengen’ een complexe opgave, met veel spanningsvelden die belemmerend kunnen werken. Daarom maken we spelregels en verbinden mensen met belangen in participatietrajecten en ontmoetingen. De basis voor omgevingsmanagement is vertrouwen. We investeren in goede relaties. We benaderen mensen persoonlijk, gaan in hun schoenen staan, zijn betrokken, transparant en toegankelijk en zoeken samen naar oplossingen. Zo voorkomen wij procedurele knelpunten en optimaliseren we draagvlak voor het proces. Daarbij creëren we draagvlak voor het resultaat. Dat laatste vergeet men wel eens. Toch essentieel voor het slagen van het project.

Het gevolg is een succesvolle aanpak, waarbij we partijen bij elkaar brengen, en altijd een lijn vinden die recht doet aan de meeste belangen.

Heeft u advies nodig, een klankbord wellicht?
Heeft u vragen over de (financiële) haalbaarheid van een project? Wilt u ondersteuning bij het bedenken van een passende ontwikkelstrategie? Een klankbord bij het ontwikkelen van een visie voor binnenstedelijke herontwikkeling? Of een pragmatische aanpak voor de energietransitie. Wij helpen u graag als adviseur voor ruimtelijke vraagstukken.

Bij het behalen van zijn doelen weet De Stadsregisseur vaart te maken en anderen daarbij in beweging te zetten. Hun aanpak kenmerkt zich door creativiteit en het vermogen om buiten bestaande kaders te denken.

Mark Paterswethouder Sport en Onderwijs, gemeente Twenterand

Met onze expertise en de deskundigheid van ons team ondersteunen we u bij het oplossen van specialistische ruimtelijke vraagstukken. En altijd pragmatisch en concreet, dus geen dikke rapporten voor in de la. Een paar voorbeelden:

 • advisering over de aanpak en organisatie van complexe projecten
 • haalbaarheidsonderzoek ruimtelijk, financieel en maatschappelijk
 • advies over een passende ontwikkelstrategie
 • omgevings- en krachtenveldanalyse
 • stakeholderanalyse
 • aanpak gebiedsgericht werken
 • wijkuitvoeringsplan aardgasvrij
 • uitvoeren second opinion
 • participatiestrategie

Over ons

 • Wij
 • Masterclasses
 • Met ons werken?
 • Ons kantoor

Samen werken is de essentie

De Stadsregisseur levert een bijdrage aan de grote uitdagingen waar gemeenten de komende jaren voor staan. We werken natuurlijk in opdracht, maar doordat we alle ins en outs van stedelijke ontwikkelingen kennen, hebben we ook zelf een visie hierop. Uiteraard weten we hoe de hazen lopen. We kennen de belangen en de dilemma’s waar colleges en ambtenaren tegenaan lopen. We zijn vooral goed in het verbinden en die belangen zo goed mogelijk verenigen.

We houden van creatieve oplossingen
We werken op de scheidslijn tussen overheid, markt en omgeving en bekijken een project graag vanuit die verschillende invalshoeken. We verplaatsen ons niet alleen in de belangen van bestuurders, maar ook in de belangen van bewoners en gebruikers van een gebied.

Samen is de essentie. We werken altijd aan vertrouwen en aan een langdurige relatie met de opdrachtgever, projectontwikkelaar, architect, bewoners en gebruikers. Samenwerken vinden we een van de belangrijkste werkwoorden. Alleen samen komen we tot creatieve oplossingen en tot een hoogwaardige leefomgeving, waar het prettig is om te wonen en te werken. Voor een goede samenwerking moet je voelsprieten hebben voor de gevoeligheden, kunnen polsen waar de grenzen liggen, en vooral heel goed kunnen luisteren. Maar ook enthousiasme kunnen overbrengen voor goede oplossingen. Co-creatie en participatie zijn dan ook vanzelfsprekend in onze projecten.

Realistisch en transparant
Daarnaast onderhandelen we met projectontwikkelaars en bereiden zakelijke deals voor, die nodig zijn om het project verder te brengen. Daarbij zijn we realistisch: wat kan wel, wat kan niet? Wat financieel haalbaar is, is niet altijd conform de verwachtingen of beloften. Je moet keuzes durven maken. Daarin inzicht verschaffen en mensen overtuigen is een vak apart. Wij pakken dat met Twentse nuchterheid aan, zonder de ambitie uit het oog te verliezen.

We hebben de kennis en de besluitvaardigheid om een project gerealiseerd te krijgen. We zorgen voor een passende, financieel haalbare, gezamenlijke, gedragen oplossing en zorgen voor de onderbouwing daarvan. Dat gaat niet altijd via gebaande paden. Zijpaadjes zijn ook goed. Veel projecten zakken weg in een moeras van regeltjes, dat gaat ten koste van de effectiviteit.

Masterclasses

Ons vakmanschap en enthousiasme brengen wij graag over op anderen. We wisselen met elkaar praktijkervaringen uit en sparren over actuele thema’s. En we nodigen experts uit om trainingen en masterclasses te verzorgen. Vanuit de Stadsacademie organiseren wij regelmatig events over actuele onderwerpen.

Om kennis te delen en samenwerken te stimuleren ben jij, als professional van onze opdrachtgever of van onze partner, uiteraard ook van harte welkom bij onze Masterclasses.

Hou jij ook van de stad?

Hou jij van de stad, stedelijke gebiedsontwikkelingen en alle uitdagingen waar de stad voor staat? Ben je ondernemend en heb je ook nog een achtergrond in planologie, bestuurskunde, omgevingsmanagement of sociale geografie? Zoek je samenwerking in of met een open en inspirerend team? Wil je maatschappelijk relevant werk doen, waarbij je een bijdrage levert aan een duurzame leefomgeving?

Jaaa, dan zijn wij op zoek naar jou. We ontmoeten je graag!

Wie wij zoeken
Wij komen graag in contact met professionals die uit hetzelfde hout gesneden zijn als wij. Wil je een arbeidscontract? Werk je als zzp’er? Het maakt ons niet uit, zolang het maar goed voelt voor jou en voor ons. We willen groeien en daarom zoeken we een enthousiaste, communicatief sterke en ondernemende persoonlijkheid die denkt in mogelijkheden. Een projectleider die op het ene moment organiseert en stuurt en op het andere moment als procesleider partijen verbindt en faciliteert. Een regisseur die bijdraagt aan een prettige en leefbare stad, nu en in de toekomst. Een aanjager die grip heeft op stedelijke ontwikkelingen.

Omgaan met vakidioten
Uiteraard willen we groeien met mensen die bij ons passen. Je moet dus wel houden van uitdagende projecten met een focus op de stad. En tegen vakidioten kunnen, die nergens anders over praten. Deel je ons enthousiasme en onze ambitie? We zijn een leuke club met veel humor, we houden van kennis delen en van elkaar leren. En we vinden het belangrijk dat jij ook je ei kwijt kunt bij ons. In je rol als projectleider of als adviseur.

Aan de slag
Wij zijn een opvallend, toonaangevend bureau met een groot, relevant netwerk en goede relaties met gemeenten in Midden- en Oost-Nederland. Nieuwe wetgeving en inkoopbeleid maakt het moeilijker om vanuit een eenmanszaak opdrachten aan te nemen. Sommige opdrachtgevers vinden het nu eenmaal risicovol om zelfstandigen rechtstreeks in te huren. Ben je zzp’er? Via ons kun je aan de slag. Wil je een arbeidscontract? Bij ons kun je aan de slag.

Dus, lijkt het je wat? Neem dan snel contact met ons op.

Contact

Onze REGIEKAMER

Samenwerken doen we graag. Ons kantoor is dan ook onze REGIEKAMER. Hier bespreken we projecten, sparren we over actuele thema’s en houden we intervisiesessies. In een inspirerende, veilige omgeving. Waar we aandacht hebben voor elkaar. En waar ideeën welkom zijn en niet worden afgeschoten, maar kunnen rekenen op eerlijke feedback. Waar we serieus ouwehoeren en waar ook ruimte is voor een goed gesprek of een daverende lachbui.

Hier zitten wij
Wij zitten bij Dreesz Deventer op slechts enkele minuten rijden van de A1. Er is voldoende ruimte om je auto te parkeren. Kom je liever met het openbaar vervoer? Dit is ook geen probleem. Er is een bushalte tegenover het pand, hiermee ben je binnen 14 minuten op het centraal station!

Zin om een keertje te sparren? Wil je weten wat we voor je kunnen doen en wat jij voor ons kan doen? Neem contact op, we gaan graag met je in gesprek.

Contact

 

Nieuws

  07 februari 2024

  Voorontwerp sportcentrum Borne gepresenteerd!

  Lees verder

  09 augustus 2023

  Jeroen Wolbrink in Trouw: participatie bij aardgasvrij?

  Lees verder

  20 september 2022

  Excursie Industriepark Kleefse Waard

  Lees verder

  25 juli 2022

  De lessen van Bensdorp Bussum

  Lees verder

  08 maart 2022

  Energietransitie: de kracht van kritische bewoners

  Lees verder

  04 maart 2022

  Een mijlpaal: de eerste heipaal!

  Lees verder

  Projecten

   Project

   Sport- en kindcentrum ’t Wooldrik

   Lees verder

   Project

   Cromhoffpark: een nieuw stuk stad in Enschede

   Lees verder

   Project

   Door pragmatische aanpak binnen een jaar definitief ontwerp klaar

   Lees verder

   Project

   Herontwikkeling bedrijfsterrein Bussum

   Lees verder

   Project

   Proeftuin Aardgasvrij Enschede

   Lees verder

   Project

   Samenwerking Teesinkbos Boekelo

   Lees verder